pátek 14. května 2021

Putování za bělskou klekánicí

 

V současné době, kdy nemůže cvičení naší jednoty probíhat tak, jak jsme zvyklí, můžete si vyzkoušet aktivitu, kterou pro všechny zájemce vytvořila Martina Richterová. Jde o  2 km trasu po Nové Bělé s 10 stanovišti s pohádkovými příběhy a úkoly. Trasa je vhodná pro rodiče s dětmi a je schůdná i s kočárky.
Popis trasy s úkoly a návodem, jak se dostat k pokladu, je volně ke stažení nebo jej lze vyzvednout vytištěný na Obecním úřadě Nová Bělá v úředních hodinách.

Zde si můžete zobrazit a stáhnout plánek trasy


Akce probíhá za přispění Úřadu městského obvodu Nová Bělá, statutárního města Ostravy,  Moravskoslezského kraje a MŠMT.


čtvrtek 6. května 2021

Sokolská kapka krve Ostrava

Přesně před 130 lety, tedy 30. dubna 1891, proběhla ustanovující valná hromada první tělocvičné jednoty na území Ostravy. Dnes tuto jednotu známe pod názvem T.J. Sokol Moravská Ostrava 1. První valná hromada si také zvolila prvního starostu, kterým se stal Dr. Edmund Palkovský. Hned po Sokole v Moravské Ostravě vznikly jednoty také v Porubě (1894), Vítkovicích (1895) nebo v Přívoze (1898). K tomuto výročí Sokol Moravská Ostrava 1 vytvořil online sportovní výzvy, které odstartovaly 23. dubna. Každý den tak na svých stránkách zveřejnili výzvu k pohybu i s videem, jak daný cvik správně provést. Zakončení programu výzev bylo symbolicky plánováno na 30. dubna společným cvičením na hřišti Čapkovy sokolovny, které však muselo být z důvodu vládních opatření zrušeno.

Toto výročí, společně se 76. výročím osvobození Ostravy, se rozhodli také oslavit sokolové z Nové Bělé, kteří vytvořili výzvu Sokolská kapka krve Ostrava. Cílem bylo aktivně si připomenout významná výročí a pomoci nemocným darováním krve. Touto výzvou také plnili jedno z hesel sokolského patera: LASKAVOST. Darování krve proběhlo 28. dubna 2021 v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava. Do výzvy se zapojilo 22 dárců, z toho 16 bylo prvodárců. „Máme z toho velkou radost, že jsme se tu sešli v tak hojném počtu. Do organizování výzvy jsme šli s tím, že když přivedeme jen jediného dárce, budeme to brát jako velký úspěch,“ hodnotí akci Ondřej Rybníček, vzdělavatel T.J. Sokol Nová Bělá. Výzvy se aktivně zúčastnili nejen sokolové, ale také jejich přátelé, kteří se o akci dozvěděli. Celkově se podařilo darovat 9,8 litrů krve! „Každý prvodárce nakonec od nás získal malý dáreček: odznáček Sokolské kapky krve a magnetku,“ dodává Anna Motyčková, zástupkyně vzdělavatele.

Poděkování patří všem dárcům, kteří se do výzvy zapojili a přišli s námi darovat krev. Velký obdiv pak mají ti, kteří překonali svůj strach z krve a jehel. Nesmíme taktéž opomenout profesionální tým zdravotníků krevního centra a skvělou spolupráci.

Těšíme se na vás zase za rok na 2. ročníku Sokolské kapky krve Ostrava!!!

Autoři: Ondřej Rybníček, Anna Motyčková (T.J. Sokol Nová Bělá)

 Fotografie z akce: https://sokolnovabela.rajce.idnes.cz/Sokolska_kapka_krve_Ostrava/

Reportáže z akce:

čtvrtek 29. dubna 2021

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Nová Bělá 2021

V důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 a s tím souvisejících omezení ze strany vlády ČR výbor Tělocvičné jednoty Sokol Nová Bělá rozhodl, že valná hromada v roce 2021 proběhne elektronickým hlasováním. 

Z  důvodu nestandartního způsobu konání valné hromady byly na program jednání zařazeny pouze otázky, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Valná hromada neřešila majetkové ani personální záležitosti.

Všem hlasujícím delegátům starosta jednoty děkuje za účast na elektronické valné hromadě.

Kliknutím otevřete příslušné dokumenty:

Zápis z valné hromady

Usnesenípondělí 29. března 2021

Sokolská kapka krve

Blíží se 30. duben a s ním 76. výročí osvobození Ostravy. Jak si ale toto výročí letos připomeneme a oslavíme? Přidejte se k výzvě: Sokolská kapka krve a pojďte se sokoly darovat krev!


Oslavme toto výročí darováním toho nejcennějšího, co máme – naší krve! Pojďte s námi 28. dubna 2021 do Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava v časovém rozmezí od 07:00 do 13:00. Svým činem můžete někomu zachránit život, a udělat tak dobrý skutek. Výzva není zamýšlena jen pro sokoly, vezměte i své kamarády, přátele nebo rodinné příslušníky. Našim cílem je přilákat co nejvíce dárců a jít příkladem společnosti. Naplníme tak naše sokolské poslání.

Proč darovat:

  • můžete zachránit lidský život,
  • získáte podrobné výsledky své krve,
  • prvodárci se nemusí sami objednávat, stačí se registrovat do naší výzvy,
  • pokud krev úspěšně darujete, máte nárok na volno v den odběru,
  • můžete si na svých daních odečíst až 3000 Kč.

 Dárcem může být každý zdravý občan České republiky, který splňuje tyto podmínky:

  • 18-65 let,
  • váha min. 50 kg,
  • netrpí závažnějším onemocněním, kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho zdraví,
  • nepatří mezi osoby s vyšším rizikem výskytu vybraných infekčních chorob (AIDS, žloutenky) nebo tyto choroby neprodělal,
  • netrpí chronickým onemocněním (např. cukrovkou, epilepsií). 

Odebírá se obvykle 450 ml krve do plastového vaku. Samotný odběr trvá 5-10 minut. Odebrané složky krve se nahradí během několika dnů až 3 týdnů. 

Jak se přihlásit: 

Prvodárci: zašlete nám, prosím, na náš e-mail: sokolovakapka@seznam.cz: své jméno a příjmení, datum narození a přesný čas, kdy dorazíte do Krevního centra FNO. 

Dárci registrovaní v Ostravě: objednejte se, prosím, v Krevním centru na 28. dubna 2021 a obratem nám na e-mail také zašlete: své jméno a příjmení, datum narození a čas, na který jste se objednali.  

Bližší informace naleznete na webových stránkách Krevního centra FNO: https://www.fno.cz/krevni-centrum.

Podívejte se na nejčastěji kladené otázky.

Pokud Vás naše výzva zaujala, neváhejte se přihlásit, nejpozději však do 14. dubna 2021!

V případě nejasností nás kontaktujte e-mailem (sokolovakapka@seznam.cz) nebo telefonicky: 732 220 993 (bratr Ondřej Rybníček).

Těšíme se na Vás. 

Se sokolským nazdar

Ondřej Rybníček a Anna Motyčková
(vzdělavatelé T.J. Sokol Nová Bělá)

neděle 21. března 2021

Příspěvky na rok 2020 pro členy Sokola

Sokolské příspěvky jsou za členství v Sokole a že nejde o platbu za cvičení.

V současné době je možno zaplatit členské známky převodem na účet TJ Sokol Nová Bělá u Raiffeisen Bank číslo 6072076001/5500

variabilní symbol – prvních šest čísel rodného čísla (bez čtyřčíslí za lomítkem)

zpráva pro příjemce – známky 2020, příjmení a jména (úhradu můžete provést za více členů Vaší rodiny v jedné platbě, i když cvičí v jiném oddíle)

Roční poplatek na kalendářní rok je 520 Kč pro dospělé (19–64 let), 220 Kč pro děti (3-18 let vč.) a seniory (od 65 let vč.). 

Svému cvičiteli potom předejte vytisknuté potvrzení o úhradě, poté dostanete známku na příslušný kalendářní rok. Noví členové ještě odevzdají přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o GDPR

Členům Tělocvičné jednoty Sokol Nová Bělá je umožněno navštěvovat více oddílů současně za jeden roční poplatek. 


neděle 14. února 2021

Dopis sestry starostky ČOS Ing. Hany Moučkové

 Vážené sestry, vážení bratři,

dovolte mi Vám v novém roce popřát, abyste byli šťastní, což mimo jiné znamená, že budete zdraví a že se budeme moci zase všichni věnovat naší činnosti. Návrat do našich sokoloven, tělocvičen, na všechna sportoviště a možnost věnovat se pohybu a sportům je pro náš spolek, ale i pro celou společnost, velmi důležitý, a to obzvláště v této době.

Ráda bych se na Vás všechny obrátila s prosbou ohledně podpory našich sokolských jednot a žup. Jak víte, i ekonomická situace není jednoduchá, často jednoty zcela postrádají příjmy z pronájmů a další hospodářské činnosti. 
Jedním z klíčových zdrojů jsou pro naše jednoty i župy členské příspěvky našich členů. Tato podpora našeho spolku je od Vás vždy brána jako krásné gesto, které vyjadřuje sounáležitost nejen s komunitou pohybující se kolem Vaší sokolovny, ale také s myšlenkami, které Česká obec sokolská zastává.

Chtěla bych Vás v této době - často komplikované i pro Vás osobně - vyzvat, abyste tuto podporu zachovali i v době, kdy není možné sokolovny navštěvovat. Právě nyní je Vaše podpora nesmírně důležitá, možná důležitější než kdykoli dříve.

Dovolte mi také vyjádřit upřímné poděkování všem našim členům, kteří v této době zakoupili spolkovou známku, případně předali dar jednotlivým tělocvičným jednotám, ačkoliv jsou si vědomi, že naše činnost je v důsledku pandemie velmi omezena. Jsem přesvědčena, že je to vyjádření respektu nejen našemu spolku, ale i všem dobrovolníkům, trenérům, cvičitelům za jejich činnost. Také je to čin, který jasně dokazuje, že Vám záleží na zachování sokolovny v místě, kde žijete, a s tím i sokolské činnosti, což není bez této podpory snadné. Věřím, že se všichni chceme po pandemii vrátit k našim zájmům, které nás v životě obohacují a drží při síle tělo i ducha.
Jsem přesvědčena, že všichni současnou pohnutou dobu zvládneme, že dokážeme, že jsme silným společenstvím - komunitou a již nyní se těším, až se zase začneme potkávat při našich akcích.
Se sokolským pozdravem
Ing. Hana Moučková, starostka ČOS

neděle 11. října 2020

Rozloučení s létem 2020

Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá uspořádala v neděli 6. září 2020 Rozloučení s létem na sokolském hřišti v Nové Bělé pro 45 dětí.

Na hřišti s umělým povrchem byla pro soutěžící připravena většina z 13 disciplín. 20 rozhodčích bodově hodnotilo souboje závodníků v atletických disciplínách (běh přes překážky nebo žebříkem, hod do dálky nebo na plechovky, skok do dálky nebo v pytli, slalom s pingpongovým míčkem, přenášení věcí, tenis) a dovednostních úkolech (chůze na chůdách, kuželky, zdolávání lanových překážek, zatloukání hřebíků). Po interaktivních hračkách se v dětském bodovém obchodě doslova zaprášilo.

Děkujeme rodičům za dobrovolné vstupné ve výši 1242 Kč, za které nakoupíme odměny na příští soutěže. Akce se uskutečnila za přispění statutárního města Ostravy, Nové Bělé, Moravskoslezského kraje a MŠMT.

V příštím roce na Rozloučení s létem se sluníčkem na shledanou.

Karla Motyčková

fotografie z akce můžete vidět zde