pondělí 5. prosince 2022

Mikuláš v Sokole 2022


 Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá uspořádala ve čtvrtek 1.prosince 2022 Mikulášskou nadílku ve cvičení rodičů s dětmi pro 44 cvičenců (z toho 22 dětí). Rodiče s dětmi doplnili pohybem básničku „Sněhulák“ a společně vystoupili s gymballem a novinami na písničku „Sněhuláci“. Mikuláš hodnotil jednotlivé děti podle knihy života, krásný anděl je obdaroval dárečky a strašidelný čert na vše dohlížel. Na závěr se děti schovávaly pod padák s míči.

V příštím roce s Mikulášem ve cvičení Nazdar!

Karla Motyčková, Sokol Nová Bělá
Noční závod zdatnosti 2022

 

Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá uspořádala v sobotu 12. listopadu 2022 Noční závod zdatnosti. Na 3 km dlouhé trati lesem závodilo v 5 kategoriích 84 závodníků (z toho dětí a dorostu) rozdělených do 32 soutěžních hlídek. V kategorii rodiče s dětmi starší byl velký boj dokonce mezi 50 závodníky. Zato kategorie dorostu a dospělých se mohla honosit citátem: „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“. V lese se závodníci orientovali pomocí buzoly a popisu trasy. Za svitu baterek odpovídali na otázky na 10 stanovištích a zdolávali úkoly na 7 kontrolách. S organizací pomáhalo 25 rozhodčích. V cíli se zahřáli v chatě Mysliveckého sdružení Nová Bělá. Venku si na ohni opekli výborné špekáčky z Řeznictví Janus Petřkovice. Požární dozor zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů z Proskovic. Děti důkladně prozkoumaly výbavu jejich hasičského vozu. Na závěr hasiči předvedli zásah při hašení ohně.

Akce se konala za podpory Nové Bělé, statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a MŠMT.

V příštím roce 22. 4.2023 na denních ZZZ Nazdar!

Karla Motyčková, Sokol Nová Bělá

Další fotky ze závodu jsou ve fotogalerii.

Rodiče s dětmi do 6 let (4 hlídky, 11 závodníků):

1. Daniel, Martina a Jiří Hořínkovi,

2. Antonín Hedrich, Natalie a Radim Vitulovi,

3. Michaela Vybrancová, Alžběta a Barbora Svitákové.Rodiče s dětmi 7-11 let (19 hlídek, 50 závodníků):

1. Julie, Zdeněk a Matouš Ondrovi,

2. Antonín, Alois a Oldřich Svitákovi,

3. Vojtěch, Amálie a Lukáš Hedrichovi.


Žactvo 11-14 let (6 hlídek, 16 závodníků):

1. Marie Konvičková, Gabriela Kellnerová,

2. Karolína Stanišová, Marie a Josef Maňáskovi,

3. Anna Hepová, Markéta Paličková, Kristina KofránkováDorost 15-17 let (1 hlídka, 2 závodníci):

1. Martin Mocek, Jan Krüger.


Dospělí 18+ (2 hlídky, 5 závodníků):

1. Tamara a Martin Studničkovi, Martin Kadlčák,

2. Richard Pernica, Marek Lorenčík.


čtvrtek 17. listopadu 2022

Novinky ze Sokola

 T.J. Sokol Nová Bělá nabízí nově některé aktivity.

1. Šachový oddíl – každé úterý v Hasičském domě 18-19:30 se přednostně věnujeme mládeži a od 19:00 je volné hraní pro všechny. Uvítáme nejen hráče muže, ale samozřejmě i ženy. Vzhledem k tomu, že hrajeme soutěžní zápasy, tak se může občas hrací doba omezit. Proto se informujeme na WhatsApp skupině.

A jak to vzniklo? Po dvacetiletém scházení šachového kroužku v hostinci U Balcara napadlo šachové nadšence, že by si mohli tuto královskou hru zahrát soutěžně i s jinými šachisty, a proto založili šachový oddíl. Od letošní sezony hrají Městskou soutěž, což je soutěž okresu Ostrava-město. V případě zájmu o hraní v šachovém oddílu, kontaktujte Aleše Paseku 732 258 516.

2. Fotbal / nohejbal- neděle 18,00 -19,00 ve Sportovní hale Nová Bělá

Abychom rozšířili nabídku sportovního vyžití také pro muže, dorostence a šikovné starší žáky, nabízíme možnost si zahrát fotbal nebo nohejbal (dle počtu lidí). V případě zájmu přijďte v neděli do haly. Účast dívek a žen se nevylučuje. Vedoucí cvičitel David Spáčil.

3. Stolní tenis – středa v tělocvičně ZŠ Nová Bělá 18-19:00 přednostně žactvo a mládež, od 19:00 dospělí.

V tělocvičně ZŠ Nová Bělá se tak po zákazech a následném zániku oddílu, který hrál soutěže na vyšší úrovni, znovu hraje stolní tenis v rámci oddílu všestrannosti. Pálku a míčky musí mít hráči vlastní. V případě zájmu o tuto aktivitu tak jednoduše dorazte ve středu do tělocvičny. Vedoucí je Pavel Holáň.

pondělí 31. října 2022

Posezení u cimbálu


V sobotu 22. října jsme se po dvou letech opět sešli v sále DPS s Hradeckou cimbálovou muzikou a jejími příznivci. Toto setkání bylo v něčem jiné, než v předchozích letech. Výtěžek jsme se rozhodli věnovat Tobiáškovi Paličkovi, aby měl možnost získat rehabilitační pomůcky, které potřebuje. Byli jsme dojati částkou, kterou návštěvníci posezení u cimbálu věnovali. Není zdaleka tak velká, jako ta, která se vybrala na běhu pro Tobiáše v Zábřehu, ale od asi čtyřiceti dárců nebyla malá. Všem patří velké díky.

Poděkování jsme dostali i od manželů Paličkových. Udělalo nám velkou radost. Zde je jeho znění.


Hezký den všem.

Chtěli bychom poděkovat všem občanům Nové Bělé a Sokolu Nová Bělá, kteří ukázali, že mají srdce na správném místě a podpořili Tobiáška. V sobotu proběhly dvě krásné akce. Posezení u cimbálu a nadační BěhPro. Sobota 22. 10. 2022 byl pro naší rodinu veliký den, na který nikdy nezapomeneme. Dostalo se nám veliké podpory od mnoha lidí, které jsme měli tu čest vidět osobně a chceme jim tímto vyslovit obrovský dík. Finanční výtěžek z obou akcí bude věnován Tobiáškovi na potřebné rehabilitace a pomůcky, které ho posouvají vpřed. Moc pro nás znamená, že na to nejsme sami a na Tobiáškovi Vám záleží. Pro rodinu s takto nemocným dítětem je to obrovská pomoc, dodání energie a dodání sil do budoucna. Pokud byste měli zájem si přečíst celý příběh Tobíka, naleznete jej na www.behpro.cz. Pokud byste měli zájem poslat finanční příspěvek, nalezete zde stále funkční transparentní účet, na který je možné pro Tobiho přispívat do konce roku 2022.

Mějte krásný den, mějte se rádi a hlavně zdraví.

Děkuje rodina Paličkova


pondělí 26. září 2022

pátek 23. září 2022

Sobota 22. října 2022 - Běh pro Tobiáše a Posezení u cimbálu

V sobotu 22. 10. pořádá nadační fond Běh pro Benefiční běh pro Tobiáše. O osudu tohoto chlapce se můžete dozvědět na webových stránkách www.behpro.cz

 

Ve stejný den od 18 hodin si můžete v sále Domu s pečovatelskou službou v Nové Bělé zazpívat s Hradeckou cimbálovou muzikou. Výtěžek této akce věnujeme na kompenzační pomůcky pro Tobiáška.
Posletové odpoledne a rozloučení s létem 4. září 2022 v Nové Bělé

 Dne 4. 9. 2022 se na sokolském hřišti konalo Posletové odpoledne a Rozloučení s létem. Vystoupení bylo součástí oslav 160. výročí založení České obce sokolské a 110. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Nová Bělá. Celému programu předcházel průvod od školy na hřiště v doprovodu sokolské stráže v krojích.

Jako čestné hosty jsme měli možnost přivítat paní Janu Komárkovou, která je známá malířka a ilustrátorka, paní Strachotovou a její dcery z dílny L a L Strachotovy, zabývající se uměleckým vyšíváním, starostu Nové Bělé pana Lumíra Bahra a starostu Tělocvičné jednoty Sokol Nová Bělá bratra Tomáše Richtera. Patří jim poděkování, že přišli podpořit cvičence a poblahopřát naší jednotě k významnému výročí.

Dovolím si trochu zabrousit do dějepisu, protože součástí oslav bylo také představení praporu T. J. Sokol Nová Bělá. První sokolský prapor byl navržen Josefem Mánesem a jeho patronkou byla Eliška Krásnohorské. První prapor věnovaný prezidentem republiky byl od T. G. Masaryk. Navázat na tradici sokolských praporů jsme chtěli i my v Nové Bělé, a proto u příležitosti stodesetiletého výročí jednoty byl z iniciace sestry Hany Rydrychové, bratra Pavla Holáně a bratra Ondřeje Rybníčka  takový prapor vyroben. Na zhotovení návrhů se podílela paní Jana Komárková a samotné vyšití praporu bylo v režii paní Strachotové a jejich dcer. Všechny dámy předvedly vysoce precizní práci ve svém oboru a prapor sklidil velký obdiv u diváků. Patrony našeho praporu se stala sestra Milada Bednářová a bratr Ing. Jiří Baránek. Oba jsou dlouholetými členy sokola a pro nás je to čest, že se patronátu zhostili.

Diváci měli možnost zhlédnout sedm hromadných skladeb vytvořených pro SokolGym 2022, kterého se z naší jednoty zúčastnilo 25 cvičenců ve 2 skladbách.

Ve skladbách MAŽORETKY se představily žačky z Frenštátu pod Radhoštěm a předvedly cvičení s mažoretkovou hůlkou tzv. batonem.

Skladbu KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ secvičily Rozálie Andrýsková a Marie Motyčková. Byla určena pro žačky a cvičila se jako pocta Emilu a Daně Zátopkovým s 1 m dlouhým atletickým žebříkem. Mladou generaci Zátopků na cvičební ploše vystřídali ti nejmenší se svými rodiči.

 Ve skladbě JEDEME NA VÝLET se děti a jejich rodiče projeli autem, na kole, letadlem i mašinkou a jako náčiní jim sloužilo freesbee a skákací gumy. Skladba trvala něco málo přes pět minut, ale secvičit ji dalo cvičitelkám Karle Motyčkové a Barboře Vojvodíkové nemalé úsilí. Cvičili ji cvičenci ze Sokola Nová Bělá a Vítkovic.

TANČÍM S ABBOU, skladba pro dorostenky a ženy, měla hudební doprovod od skupiny ABBA. A když někde začnou hrát písně skupiny ABBA, jejich rytmus zvedne ze židle nejedno taneční poleno. Ne jinak tomu bylo i v Nové Bělé. Vystoupily ženy ze Sokola Nová Bělá a Sokola Frenštát pod Radhoštěm. Na toto vystoupení je připravovaly jejich cvičitelky Gabriela Mintělová a Jitka Skřečková.

BONDI, skladba určená dorostencům a mužům sklidila největší úspěch. Že by to bylo tím martinim? Protřepat nemíchat? Nebo spíš těmi mladými nadějnými sokoly? Těžko říct. Každopádně se v této skladbě představili novobělští muži pod vedením Ireny Mockové a předvedli sedm minut trvající misi plnou akrobatických cvičení. James Bond je James Bond, ale víte, jak se to říká: „Za každým úspěšným mužem stojí silná žena“. A proto další část odpoledního programu patřila právě jim.

 Ve skladbě OPTIMISTKY, se představily ženy a dívky ze Sokola Nová Bělá a Sokola Moravská Ostrava. Pod vedením svých cvičitelek Hany Rydrychové a Vilmy Blejchařové, předvedly cvičení na písně od Olgy Lounové, Karla Gotta a Ewy Farné. Jako náčiní si vybraly jeden metr dlouhé dřevěné tyče. Zájem o tuto skladbu na SokolGymu v Brně byl tak enormní, že ženám nestačilo jedno hřiště. Optimistky musely vystupovat hned dvakrát, a to pokaždé v úplně jiné sestavě.

Na závěr vystoupili CHLAPÁCI, ve skladbě určené ženám. Ženám??? Ano, čtete správně. Tuto skladbu secvičily ženy ze Sokola Frenštát, které se pravidelně scházejí na společné aerobní a posilovací cvičení.  A že to mělo vtip a nápad je zásluha cvičitelek Jitky Skřečkové, Zuzky Molkové a Renaty Kundrátové.

Prapor byl představen, skladby odcvičeny, ale pivo ještě zůstalo.  Tak co dál? No přece Rozloučení s létem. Po skončení kulturního programu se děti mohly zúčastnit soutěží na třinácti stanovištích, které byly pro ně připraveny v areálu hřiště. Hod na plechovky, chůdy, hra s tenisovou raketou, kuželky, zatloukání hřebíků, hospodyňka…To jsou jen některé z disciplín, které si mohly děti vyzkoušet. Za ně dostat lístečky, ty směnit za dětské peníze a v obchůdku si koupit odměnu. Třeba bublifuk nebo společenskou hru. A že děti soutěžily s nadšením, svědčí i to, že v obchůdku nezbyla ani jedna věc, přestože ceny byly poměrně vysoké. 

Takže s chutí a elánem do příštího Rozloučení s létem Vás srdečně zve Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá. 

Prohlédněte si fotografie z těchto akcí:

Posletové odpoledne

Rozloučení s létem

Video z posletového odpoledne můžete sledovat ve videogalerii na stránkách Nové Bělé -  Posletové odpoledne 2022: Videogalerie: Nová Bělá (novabela.cz)