HistorieTělocvičná jednota Sokol byla v Nové Bělé založena 29. září 1912. Ustavující valná hromada se konala v sále hostince p. Emila Rokyty., což je nynější restaurace Na Fojství. V tomto sále se také v prvních letech cvičilo. Brzy pro velký zájem a nedostatek místa využívali novobělští Sokoli pro cvičení i tělocvičnu školy.

V roce 1930 byl zakoupen pozemek na stavbu vlastního hřiště a v roce 1937 byl na tomto hřišti postaven zděný pavilón.

V roce 1975 se začalo s budování tenisových dvorců na pozemcích za hřištěm, slavnostní otevření kurtů se konalo 9. května 1977. V roce 1994 byly na hřišti postaveny nové zděné toalety a antukovna,

V roce 2012 bylo zrušeno nevyhovující sociálního zařízení a  klubovny (šatny) z unimobuněk na kurtech, Rekonstrukcí sociálního zařízení s antukovnou získali nejen tenisté útulnou klubovnu.V roce 2013 byla na tenisových kurtech vybudována opěrná zeď a dostavěn třetí kurt.

V posledních letech došlo na sokolském hřišti k velkým změnám. V rámci projektu rekonstrukce hřiště byly realizovány dvě velké stavby – víceúčelový kurt a asfaltový ovál.

Asfaltový ovál se realizoval ve dvou etapách. Nejdříve byla provedena spodní stavba, obrubníky a první asfaltová vrstva. V druhé etapě byla realizována horní obrusná vrstva. Šířka oválu je 3 metry, délka 200 metrů. Je možno ho využívat pro jízdu na kole i na kolečkových bruslích. Na stavbu v první etapě přispěly Ostravské komunikace částkou 150 000 Kč a firma Artechnic – Schréder a.s. částkou 100 000 Kč. Ve druhé etapě na dokončení oválu přispělo Statutární město Ostrava částkou 200 000 Kč.

Na realizaci víceúčelové hřiště přispělo statutární město Ostrava částkou 400 000 Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z peněz, které naše jednota získala prodejem pozemku pro výstavbu mateřské školky.

Rekonstruované hřiště využívají členové TJ Sokol Nová Bělá pro svou činnost, je k dispozici škole pro hodiny tělesné výchovy. Víceúčelové hřiště může využívat i veřejnost. S Úřadem městského obvodu Nová Bělá jsme se dohodli, že každý čtvrtek od 17 hodin bude k dispozici veřejnosti zdarma. O využití v dalších dnech informace podá a objednávky přijímá správce hřiště.
Za kurtem je volně přístupný koš na streetball.

Součástí areálu je i dětské hřiště, které je hojně využíváno rodiči s dětmi. Zařízení tohoto hřiště průběžně doplňujeme.