Přihlašování do T. J.


Noví členové se do T. J. Sokol Nová Bělá přihlašují pomocí internetové přihlášky. Odkaz na webový formulář přihlášky naleznete rovněž na této stránce vpravo v sekci "Důležité odkazy" nebo "Ke stažení". 

Po zaplacení členského příspěvku Vám bude na začátku následujícího měsíce zaslán průkaz na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 

Informace o výši členského poplatku a způsobu placení:

Roční poplatek:

Děti (3 – 18 let vč.) a senioři (od 65 let vč.) - 500 Kč/rok 2024
Dospělí (18 – 64 let) 800 Kč /rok 2024
Úhrada převodem na účet číslo 607 207 6001/5500, v. s. – prvních šest čísel rodného čísla, zpráva pro příjemce – známky 2024 příjmení a jméno.