Tábory

Od roku 1999 jsme se podíleli na organizování sokolských táborů ve spolupráci s Beskydskou župou Jana Čapka, od roku 2005 je hlavním organizátorem Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá.

Jak naše tábory probíhají? Děti ve věku od 9 do 18 let jsou rozděleny do skupin tak, aby byly vyrovnané věkově a pokud možno i ve všech dalších hlediscích - obratnost, zdatnost, zkušenosti s předchozími tábory. Takto vytvořené oddíly spolu při celotáborové hře soutěží o co nejlepší výsledky. Starší táborníci pomáhají mladším a ti to v dalších letech vracejí dalším nováčkům.

Kromě her se táborníci podílejí na přípravě stravy, učí se zacházet se sekyrou a pilou při přípravě táborového ohně.

V roce 2024 se tábor uskuteční na stanové základně v Hoštejně u Zábřehu na Moravě v termínu 28. 7. - 10. 8. 2024.

V současné době je tábor jižnaplněn. Pokud byste stále chtěli přihlásit své dítě jako náhradníka, vyplňte formulář standardním způsobem. Všichni přihlášení jsou povinni uhradit poplatek do 15.5. a poté budeme nabízet jejich pozice náhradníkům v pořadí, kdy odeslali přihlášku.

Termín: 28.7. - 10.8.2024
Téma 2024: ASTERIX & OBELIX
Cena: 4500,- Kč
Věk: 9-18 let

Formulář pro přihlášení: https://forms.gle/qYH7TmnQWA7ha6SF7


V případě dotazů můžete kontaktovat Matěje Foltýna (foltyn.matej@gmail.com), Jakuba Krejčího (jakub.krejci90@gmail.com).

 

Ve věcech platby za tábor je možno kontaktovat Zdeňku Javorkovou (zjavorkova@seznam.cz).
Tábor pro rodiče a děti 12. - 19. 8. 2023
Po skončení tábora pro "velké" táborníky se už po několikáté uskutečnil tábor pro bývalé táborové vedoucí a jejich děti. Letošní téma bylo vesmír, plnili jsme úkoly, abychom se dostali do astronautického týmu, stavěli jsme rakety, zneškodňovali meteoritický roj, prostě jsme si to užívali.

Účastníci vesmírného programu Sokola Nová Bělá

Stavba raket

Rakety jsou připraveny ke startuProlétáme meteoritickým rojem

Večery u ohněFotky z tábořiště

Kuchyně s jídelnou

Sprchy


UmývárnaZdravotní stan


Táborový kruh


Přístup do tábora přes říčku Březná


Přístup do tábora