pátek 24. března 2017

Zálesácký závod zdatnostiTermín:                           sobota 22. 4. 2017
Místo:                              Ostrava - Nová Bělá
Prezence:                         14.00 – 14.30 hod. u myslivecké chaty v Nové Bělé
Doporučená doprava:   Autobus MHD:      linka č. 55, Dubina:         13:42 h,
                                                                              linka č. 55, Poliklinika:   13:40 h,
                                                                              linka č. 55, Výškovice:   13:32 h.
Výstupní zastávka Nová Bělá - školka, dále po ulici Ovesné k lesu, viz mapa.
Pořadatel:                       Náčelnictva župy Moravskoslezské
Technické zabezpečení: Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá
Náplň soutěže:   ZZZ je soutěž všestrannosti pořádaná v přírodním prostředí. Před startem obdrží závodníci popis trasy, orientovat se budou pomocí buzoly. Na trati v délce cca 3-5 km budou plnit disciplíny: topografie, mapové značky, práce s buzolou, odhad vzdáleností, poznávání zvířat, přírodnin (byliny, dřeviny, houby, lišejníky), souhvězdí, známých měst a objektů ČR, vázání uzlů, morseovka, hod na svislý nebo vodorovný cíl, překonávání přírodních překážek, šošonský běh, poskytování první pomoci, transport raněného, otázky ze zdravovědy, historie a současnosti Sokola, řezání dřeva.
Běží se na čas. K dosaženému času se za chybný úkon připočítávají časové přirážky. Jejich výši oznámí pořadatel před závodem.
Soutěž je postupová, končí přeborem ČOS. Až po přebor župy se může pořádat jako otevřená i pro ostatní organizace.
S sebou:               psací potřeby, oblečení a obuv do přírody
Kategorie:           Soutěž tříčlenných hlídek - chlapecké, dívčí nebo smíšené.
                             kategorie žactvo:      11 - 14 let         rok narození 2003 - 2006
                             kategorie dorost:      15 - 17 let         rok narození 2000 – 2002 
Letos poprve nová kategorie - soutěž dvojčlenných hlídek - dospělí 18+
Postupový klíč:   Vítězná hlídka s jedním náhradníkem a jedním vedoucím z každé kategorie má právo účasti na republikovém finále ZZZ.
Termín a místo:  19.-21. 5. 2017, TJ Sokol Olomouc – župa Moravskoslezská.
Přihlášky:            Návratkou na adresu Moravskoslezské župy lze přihlásit libovolný počet startujících hlídek, nejpozději do 17. dubna 2017.

Současně s oblastním kolem ZZZ bude probíhat závod pro tyto kategorie:
                             Kategorie rodičů a dětí (předškoláci)
                             Kategorie rodičů a dětí (školáci do 10 let)
V těchto kategorií startují 2 – 3 členné hlídky. Tyto kategorie jsou nepostupové.
                 Karla Motyčková                                                 Pavel Kramoliš
         náčelnice TJ Sokol Nová Bělá                        starosta župy Moravskoslezské