sobota 6. dubna 2019

Se Sokolem na kopečky

Tato akce je mezisletovým projektem ČOS. Jedná se vždy o tři výstupy ročně na známé i zapomenuté vrcholy Čech a Moravy a zakončen bývá symbolicky Rozhlednou Petřín v Praze v rámci všesokolského sletu. Cílem je nejen propagace Sokola, ale hlavně vytáhnout co nejširší veřejnost ze svých domovů a to nejen za krásami naší vlasti a přírody, ale hlavně za pohybem a to hlavně rodin s dětmi.
Další informace na https://www.sokol.eu/obsah/5421/se-sokolem-na-kopecky.

Akce v roce 2019: