neděle 3. dubna 2022

Získané dotace pro rok 2022

Z rozpočtu statutárního města Ostrava Tělocvičná jednota Sokol Nová Běla obdržela neinvestiční dotaci na celoroční tělocvičnou činnost ve výši 77 000 Kč. Dále investiční dotaci na výstavbu antukového kurtu ve výši 200 000 Kč. 

Na základě projektu "Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2022 - TJ/SK a činnosti" a "Rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje" jsme z rozpočtu MSK získali dotaci na celoroční organizaci sportu ve výši 25 000 Kč. Díky těchto dotací může naše jednota pořádat a organizovat tělocvičné a kulturní akce. A také se můžeme podílet na modernizaci a rozšíření sportovní infrastruktury výstavbou nového tenisového kurtu. 

Za všechny dotace a finanční dary všem partnerům mnohokrát děkujeme.