úterý 1. srpna 2023

Rozvrh cvičení 2023/24

Děti (3 – 18 let vč.) a senioři (od 65 let vč.) - 320 Kč/rok 2023
Dospělí (18 – 64 let) 620 Kč /rok 2023
Úhrada převodem na účet číslo 607 207 6001/5500, v. s. – prvních šest čísel rodného čísla, zpráva pro příjemce – známky 2023 příjmení a jméno