čtvrtek 14. září 2023

Se Sokoly na kolech v Podivíně 2023

Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá uspořádala 25. cyklistický výlet do Podivína na jižní Moravě od 30. června do 9. července 2023 pro 30 Sokolů (z toho 9 dětí a dorostu).

Na kolech navštívili mimo jiné Lednicko-Valtický areál, CHKO Pálavu, nejjižnější bod Moravy na soutoku řek Moravy a Dyje na trojmezí Česka, Slovenska a Rakouska. Vyšli na Svatý kopeček v Mikulově. Na kánoích pluli po řece Dyji od vodní nádrže Nové mlýny a Zámecké Dyji až do Lednice. Koupali se v rybníku Šutrák v Rakvicích.

Výborné večeře připravil ochotný kolektiv Ivany Dohnalové v Restauraci Sport v Podivíně u hřiště. O víkendu byly Podivínské hody, hrála dechovka a stárky a stárci v krásných krojích tančili a zpívali.

Ubytováni jsme byli v pěkné sokolovně s kuchyňkou a venkovním hřištěm s posezením. Večer se hrály stolní hry a zpívalo s kytarou. Velké poděkování patří Tělocvičné jednotě Sokol Podivín a náčelnici Martině Robošové.

Letošní cyklovýlet se skvěle vydařil. Ve sletovém roce v Bolaticích od 3.-5. května 2024 na kolech Nazdar!

Karla Motyčková, Sokol Nová Bělá