pondělí 15. ledna 2024

Doplnění informací o příspěvcích na rok 2024

 Vážení členové Tělocvičné jednoty Sokol  Nová Bělá,

na základě dotazů doplňujeme informace o členských a oddílových příspěvcích.

Členské příspěvky mají v sobě zahrnutu sletovou známku v hodnotě 100 Kč. Tato částka se celá odvádí České obci sokolské. Dále z členských příspěvků jednoty odvádějí 40% částky České obci sokolské. Zbytek částky zůstává jednotám, stejně tak i oddílové příspěvky. 

Roční poplatek je tedy jednak za členství v ČOS a dále umožňuje účastnit se libovolného počtu cvičebních hodin. Přes skokové zvýšení jde pořád ještě o nízkou částku ve srovnání se cvičením u jiných organizací.

 V loňském roce jsme z důvodu nízkých příspěvků přišli o dotace z Magistrátu. Byly podmíněny minimální výší 500 Kč pro děti a mládež.

Vybrané prostředky a dotace jsou používány na činnost tělocvičné jednoty. Jedná se o nájem tělocvičny, platbu za energie a vodu, náklady na organizaci obou zálesáckých závodů a odměny pro vítěze, náklady na zajištění Rozloučení s létem a Posletového odpoledne a další aktivity, dále náklady na údržbu celého areálu hřiště, plat uklízečky tělocvičny a správce hřiště.

Cvičitelé, trenéři a členové výboru vykonávají svou činnost zdarma. Stejně tak dobrovolníci, kteří pomáhají se zajištěním našich akcí.

Upozorňujeme, že celou částku příspěvku je nutné zaplatit naráz, ne po částech členský a oddílový příspěvek.

Děti (3 – 18 let vč.) a senioři (od 65 let vč.) – celkem 500 Kč za rok 2024 (členský příspěvek 300 Kč, oddílový příspěvek 200 Kč)

Dospělí (19 – 64 let) - celkem 800 Kč za rok 2024 (členský příspěvek 600 Kč, oddílový příspěvek 200 Kč)

 Znovu připomínáme, že na sportovní aktivity je možno čerpat příspěvek od zdravotní pojišťovny, o potvrzení platby můžete požádat e-mailem na adrese

nova_bela@sokol.eu

 

výbor Tělocvičné jednoty Sokol Nová Bělá