neděle 3. června 2018

Krajský slet v Ostravě 3. 6. 2018

V neděli 3. června se zdálo, že po horkých dnech bude následovat deštivý víkend. Zkoušky jednotlivých skladeb probíhaly v dešti, ale brzy po zahájení krajského sletu se obloha vyčistila, na cvičence vykouklo sluníčko a vytvořilo tak společně s účinkujícími a publikem nádhernou atmosféru.
Naše tělocvičná jednota cvičila ve skladbách Méďové, Cesta, V peřině, Siluety, Cirkus, Borci, což je 6 z 11 předváděných sletových skladeb.
Nyní nás čeká několik vystoupení na oblastních sletech v okolí. Naše snažení vyvrcholí začátkem července na XVI. všesokolském sletu v Praze.
Děkujeme statutárnímu městu Ostrava, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Krajskému úřadu - Moravskoslezský kraj a Úřadu městského obvodu Nová Bělá za finanční podporu sletu.

Prohlédněte si i další fotografie z této akce.