středa 2. října 2019

Památný den sokolstva

V noci ze 7. na 8. října 1941 se na přímý rozkaz říšského protektora Reinharda Heydricha rozjela Akce Sokol (Aktion Sokol) s cílem zatknout a následně deportovat do koncentračních táborů představitele sokolské organizace a paralyzovat tím odbojovou činnost Sokola. Podle pozdější výpovědi Konstantina von Neuratha při Norimberském procesu v roce 1946 byl Sokol ,,nejnebezpečnější organizací “, kterou nacisté museli logicky eliminovat. Tento atak nacistů proti Sokolu byl téměř likvidační. Během akce bylo zatčeno asi 900 sokolů a o několik dní později byla činnost Sokola rozpuštěna a sokolský majetek zabaven. Sokolové patřili během druhé světové války mezi nejvýraznější odbojový element. Podle zdrojů získaných po druhé světové válce bylo během nacistické totality popraveno přes tři tisíce sokolů a dalších osm tisíc vězněno. Po skončení druhé světové války se na svá původní místa již nevrátilo 93 procent původních sokolských činovníků. Vzhledem k tomu, že Sokol byl v meziválečném období takřka integrální součástí české společnosti, byl útok nacistů proti němu nejen útokem na Sokol jako takový, ale na samou podstatu české státnosti na principy meziválečné demokracie. 

V letošním roce Parlament České republiky zařadil 8. říjen – Památný den sokolstva mezi významné dny České republiky, aby tak symbolicky ocenil zásluhy sokolů o svobodný a demokratický stát.

Přijďte si spolu s námi 3. října připomenout všechny sokolské oběti v boji za svobodu, abychom nezapomněli, že samostatnost, svoboda a demokracie nejsou samozřejmé a že pro jejich dosažení je občas nutné přinést nejvyšší oběti.